Klubben etablert 7. juni 1972.

Vårt motto: Til tjeneste

Pr. i dag 28 medlemmer - vi ønsker deg som medlem😀

Vi er en humanitær serviceorganisasjon uten statsstøtte på frivillig basis, tilsluttet " The International Association of Lions Clubs" .
I Norge er det ca. 360 klubber, i hele verden ca. 46000. Totalt nær 1,4 millioner medlemmer globalt.
Vi er nøytrale mht. politikk og religion.
 
Vår intensjon er å hjelpe unge og gamle som trenger hjelp i vår kommune, men også internasjonalt. 
 
Vi arrangerer også sommer- og julefester for pensjonister, matkjøring og kjøring av eldre.
Administrerer Mitt Valg - et holdningsskapende undervisningsprogram for skoler og barnehager.
 
Våre inntekter, som uavkortet går til å hjelpe andre, kommer fra:
        Dansegalla
        Julelotteri
        Tulipanaksjon
        Grasrotandel
        Egne kontigenter
 
Hva oppnår vi?
        Godt kameratskap - hyggelige medlemsmøter
        Sosialt samvær
        En fin hobby - selv med faste dugnadsinsatser
        Gleden av å hjelpe de som trenger det
        Ulike rabatter ved f.eks. forsikring, hoteller, leiebil, kjøp av bil, etc.