28. mai, 2020

Overrekkelse av støtte fra Julelotteriet, 30 000 kr.

Prosjektgruppe fra Hvaler Kulturvernforening og medlemmer fra Lions overrekker

Prosjektgruppe fra Hvaler Kulturvernforening og medlemmer fra Lions overrekker